City administration of Jędrzejowie

Urząd Miejski w Jędrzejowie

28-300 Jędrzejów

ul. 11 Listopada 33a

.

tel (41) 386-10-10

fax (41) 386-12-67

.

e-mail:

 jedrzejow@umjedrzejow.pl

sekretariat@umjedrzejow.pl

 

skrytka ePUAP

 

/h85voag244/skrytka

 

Numer Rachunku Bankowego


Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Jędrzejów

52 8493 0004 0210 0059 1221 0009

 

Platforma zamówień publicznych

 

https://gminajedrzejow.ezamawiajacy.pl